Schrijfbegeleiding

Moet u, bv. voor uw studies, een verhandeling schrijven, een laboverslag, een thesis, een major, een boek...?

U weet niet goed hoe u eraan moet beginnen, u vind de juiste bewoording niet, of u zit vast, of u wilt gewoon alles eens laten nakijken op fouten?

Dan zal ik u zeker kunnen bijstaan!

Let op: als het voor uw opleiding is, ga ik niet gans de tekst voor u schrijven. Dat zou immers moreel niet juist zijn, vermits het de bedoeling is dat u eruit leert.

We zitten samen en ik help u met...

Mijn specialiteiten zijn wiskunde, natuurkunde en fotografie, maar ik heb een brede interesse en ben ook belezen en begaan met menswetenschappelijke, maatschappelijke, taalkundige en randwetenschappelijke onderwerpen.

Voor het echte maakwerk zitten we best samen (bij u of bij mij thuis of op school), maar tegenwoordig is het via Zoom ook geen probleem meer om op afstand samen te werken.

Tarief:
leerlingen middelbaar onderwijs: 24€/h,
studenten hoger onderwijs: 30€/h.
Eventuele verplaatsingskosten: 0.5€/km vanaf Gentbrugge.

Koen Van de moortel
info@lerenisplezant.be - 09 2277036 of 047 7368526
Jules de Saint-Genoisstraat 98, B-9050 Gentbrugge


PS: In mijn privé-schrijfsels schrijf ik konsekwent met een 'k', uit protest tegen de 'onlogika'. Voor (school)opdrachten gebruik ik uiteraard de 'officiële' spelling als u wilt.

Bijlessen wis- en natuurkunde - Fotografielessen - Hoofdpagina