Wiskunde, fysika (natuurkunde)...

...een duwtje in de rug nodig?
Of hulp bij thuisonderwijs?

In de wiskunde en de wetenschappen steunt het ene op het andere, en als je even de draad kwijt bent, riskeer je hopeloos achter te geraken. Laat het zover niet komen!
Ik overloop samen met u de leerstof, pols naar uw inzichten en zwakke punten, en geef toelichtingen en oefeningen waar nodig.

Wiskunde en wetenschappen leren = zo weinig mogelijk van buiten leren, zo veel mogelijk proberen afleiden uit enkele basisideeën!

Merk ik dat uw fundering op drijfzand staat, dan maken we daar beton van. Immers, zo gauw u niet meer twijfelt aan de grondbegrippen en de belangrijkste regels, gaat u meer zelfvertrouwen hebben om de rest van de leerstof aan te kunnen. En... dat beetje meer inzicht kan uw verslagenheid volledig doen omslaan in plezier, het plezier om zelf de oplossing van een probleem te ontdekken!

Wie en hoe kan ik helpen?

In de eerste jaren van het middelbaar wordt alles abstrakter dan in het lager onderwijs: in plaats van met getallen, leer je rekenen met letters; in plaats van iets "aan te tonen" met getalvoorbeelden, leer je bepaalde regels algemeen theoretisch bewijzen. Dat is voor velen een struikelblok, maar ik kan u helpen, met oefeningen om u de rekenregels eigen te maken en oplossingsstrategieën te bedenken. Als ik merk dat het te moeizaam gaat, kan ik eventueel een andere richting aanraden.

Vanaf de tweede graad leer je veel over allerlei wiskundige verbanden, en dikwijls merk ik dat de voorbeelden uit de schoolboeken niet al te realistisch zijn en soms ronduit wereldvreemd. Wel, ik heb een ganse databank van echte toepassingen uit het dagelijkse leven, die u kunnen verduidelijken wat al die dingen in de praktijk betekenen. En die gaat heel breed: van natuurkunde tot sportwetenschappen, van biologie tot literatuuranalyse, van fotografie tot landbouwwetenschappen, van elektronische schakelingen tot sociologisch onderzoek, enz. Ik geef dan ook zoveel mogelijk vraagstukken die ooit nog van pas kunnen komen. Meetkundige problemen kunnen we aanschouwelijker maken door middel van software als GeoGebra.

In de derde graad worden de problemen dikwijls ingewikkelder, en daarbij kan ik u dan begeleiden om het grote patroon te zien, en moeilijke vraagstukken te reduceren tot verschillende kleinere, handelbare probleempjes.

In het hoger onderwijs wordt de grote hoeveelheid leerstof al gauw een uitdaging. Het is dan een kwestie om alles te leren herleiden tot de essentie en een zo goed mogelijke schematische samenvatting te maken waarin staat wat er moet staan, niet te veel, niet te weinig. Ook daarmee heb ik uiteraard ervaring.

Voor natuurkunde beschik ik over allerlei materiaal om proefjes te doen (optische, mechanische, elektrische, magnetische enz.) die u misschien niet op school hebt kunnen doen. Experimenteren is meestal beter dan alleen uit boeken leren!
Ik merk helaas dat veel schoolboeken een hoop "formuletjes" opsommen die dan maar als een papegaai moeten van buiten geleerd worden. Bij mij leert u vooral hoe deze tot stand gekomen zijn (door simpele waarnemingen, historische proeven, en gewoon logisch boerenverstand), en hoe ze allemaal samenhangen en uit elkaar afgeleid kunnen worden. Door voorbeelden en verbanden te koppelen aan formules, gaan we ze ook beter onthouden; dat is immers hoe onze hersenen werken.

Ik kan u ook begeleiden bij het schrijven van een eindwerk ("GIP") of thesis. Daar krijgen we te maken met vragen als "Wat is de beste manier om een onderzoeksvraag te formuleren?", "Wat is de beste methodologie om met zo simpel mogelijke middelen de nodige informatie te vergaren?", "Hoe gaan we onze experimenten uitvoeren of aan gegevens komen?", "Wat is de aangewezen statistische methode om daar iets uit te besluiten?", "Hoe betrouwbaar zijn die besluiten?", "Hoe krijg ik mijn verhaal in een mooie vorm gegoten?", "Hoe kan software ons hier helpen (bv. een rekenblad of een regressie-analyseprogramma)?", enz. Ook als er specifieke algoritmen of programma's moeten ontwikkeld worden, kan ik u allicht bijstaan (ik heb vooral ervaring met Delphi-Pascal).

Ervaring

Ik ben licentiaat experimentele natuurkunde en heb ondertussen meer dan 11 jaar ervaring in het onderwijs voor de klas, en meer dan 35 jaar met het geven van privéles van wis- en natuurkunde (en fotografie) aan 12-99-jarigen, dus ik weet wat de struikelblokken zijn, en ik kan u tips geven over de te verwachten examenvragen.
Helaas kan ik niet toveren. Uw eigen inspanning blijft vereist, maar ik kan u helpen het belangrijke van het onbelangrijke te onderscheiden en u door de bomen het bos terug te laten zien, eerst met "handje vasthouden", dan zelfstandig.

Grijp de stier bij de horens en wacht niet tot de laatste moment voor het examen!

Maak een afspraak en ik kom tot bij u of u tot bij mij in Gentbrugge (Jules de Saint-Genoisstraat 98). Afstandslessen (online, via Zoom) zijn ook mogelijk.
Ik vraag 30€ per uur voor leerlingen van het middelbaar (veel goedkoper dan een stielman), 36€/h voor studenten van het hoger onderwijs, en ev. 0.5€/km verplaatsingskosten.
In tegenstelling tot sommige studiebegeleidingskantoren wil ik u niet vastbinden voor jaarabonnementen enz. U komt gewoon 1 keer of 100 keer, naargelang uw persoonlijke behoefte.

Koen Van de moortel

info@lerenisplezant.be - 047 7368526 (Klik op de link om gratis te bellen via Whatsapp.)

Voor scholen, verenigingen,...

... kom ik op verzoek ook graag bijscholingen geven over hetgene waar ik de laatste jaren intensief mee bezig ben: kleinste-kwadratenregressie (mijn verbeterde methode) en het maken van eenvoudige wiskundige modellen om de werkelijkheid beter te kunnen bevatten. Ideaal voor als u op school iets "vakoverschrijdends" moet doen, want ik heb voorbeelden uit allerlei natuur- én menswetenschappen!
Mijn boek voor liefhebbers van experimenten en toepassingen van de wiskunde in de wetenschap: "Meten is Weten"

Tips voor een goed examen natuurkunde / wiskunde

Mijn software voor regressie-analyse ("FittingKVdm")

Informatie over thuisonderwijs

Hulp met het schrijven van teksten

English version

Hoofdpagina

bijles wiskunde fysica natuurkunde privéles privé les leraar leerkracht Gent Gentbrugge studiebegeleiding examencomissie